2019-2020

PROCEDURE

Kinderen aanmelden en inschrijven voor het volgende schooljaar (2019 - 2020) gebeurt via het centrale aanmeldingssysteem van de stad Leuven.

Elk kind dient eerst AANGEMELD te worden en kan pas nadien INGESCHREVEN worden. Hieronder vindt u extra informatie over dit aanmeldingssysteem. 

 PERIODES

Aanmelden en inschrijven gebeurt volgens verschillende periode.

PERIODE 1: INSCHRIJVINGEN BROERS/ZUSSEN EN KINDEREN VAN PERSONEEL

* Aanmelden: van dinsdag 8 januari tot en met dinsdag 22 januari 2019. 

* Toewijzing e-mail: op donderdag 21 februari 2019.

* Inschrijven: van vrijdag 1 maart tot en met vrijdag 29 maart 2019.

 

PERIODE 2: START VAN DE REGULIERE PERIODE

* Aanmelden: van vrijdag 1 maart tot en met vrijdag 29 maart 2019.

* Toewijzing e-mail: op maandag 29 april 2019.

* Inschrijven: van maandag 6 mei tot en met vrijdag 24 mei 2019.

 

PERIODE 3: START VAN DE VRIJE INSCHRIJVINGEN 

* Vrije inschrijvingen - vanaf 28 mei 2019

 

Inschrijven voor schooljaar 2019 - 2020 (volgend schooljaar)

Overzicht vrije plaatsen:

2017: 13 vrije plaatsen

2016: 17 vrije plaatsen

2015: 4 vrije plaatsen

2014: 12 vrije plaatsen

1ste leerjaar: 3 vrije plaatsen

2de leerjaar: 9 vrije plaatsen

3de leerjaar: 23 vrije plaatsen

4de leerjaar: 15 vrije plaatsen

5de leerjaar: 17 vrije plaatsen

6de leerjaar: 1 vrije plaats 

 

Alle Leuvense scholen zetten hun deuren wagenwijd open op onderstaande momenten:

- Woensdag 20 februari 2019 van 9 u tot 12 u

- Donderdag 14 maart 2019 van 14 u tot 17.30 u

 

Iedereen dus welkom voor een rondleiding doorheen onze school.

 

Dit zowel in onze kleuterschool als in onze lagere school.

 

Nederlandstalige brochure

Brochure (English version)

Information en Français