Ouderraad

 

Wat is de ouderraad?

  • De ouderraad wil school en ouders dichter bij elkaar brengen. De ouderraad informeert, communiceert en is een plaats voor vragen en opmerkingen van ouders.
  • De ouderraad biedt steun aan de school op diverse vlakken; zo zijn er lees- en klusouders, of steken we de handen uit de mouwen op het Grootouderfeest en op de jaarlijkse eetfeesten. Maar ook theoretisch springen we graag bij indien nodig: door mee te denken en te zoeken naar een aanpak, naar oplossingen,…
  • De ouderraad organiseert ook een pak ontmoetingsactiviteiten, zowel winstgevende als ontspannende (of liefst een combinatie van die twee ;) zoals o.m. de kerstdrink, de kalenderverkoop, de kinderfuif, de lentebrunch.
  • De ouderraad kanaliseert de inspraak van de ouders in het schoolbeleid via de vertegenwoordiging van de ouders in de schoolraad.

 

Voor dit alles zijn vele handen nodig: van vormgevers, afwassers, decorateurs, vergaderbeesten tot boomsnoeiers, tafelverzetters en baruitbaters!

 

 

HOE GAAN WE TE WERK?

1) De vergaderingen

De ouderraad vergadert drie à vier keer per jaar.
Op deze "algemene" vergaderingen wordt overlopen wat er de komende weken of trimester op de planning staat maar er kunnen ook allerlei vragen van de ouders over de meest uiteenlopende kwesties aan bod komen. We bespreken samen met leerkrachten en directie zaken als de verkeersveiligheid, tevredenheid van de ouders, maaltijden, enzovoort.

Hier is de ouderraad echt een overlegorgaan: we krijgen info van de aanwezige leerkrachten/directie, en er is tijd en ruimte voor mee-denken en discussie. Door deze vergaderingen krijg je als ouder een duidelijkere kijk op de werking van de school.
Elke ouder is welkom op deze vergaderingen, al dan niet op regelmatige basis.

 

2) Praktisch : de "dagelijkse"werking

De dagelijkse werking van de ouderraad is in handen van diverse werkgroepjes. Elk groepje bestaat uit een aantal ouders die samen een bepaalde activiteit voorbereiden en organiseren of een bepaalde taak op zich nemen. Zo is er een werkgroepje voor de herfstwandeling, voor Fun-activiteiten zoals het oudercafé, voor de kinderfuif, de kerstdrink, de lentebrunch….
Je kan altijd nog in de loop van het jaar aansluiten bij een werkgroep.

 

 

CONTACT

Voorzitter ouderraad
Thomas Cardyn
 

 

e-mail:

voorzitter