ONS VERHAAL

Onze duizendpoot neemt je graag mee doorheen ons verhaal.

Elke bol vertelt een klein stukje over de visie van de school.

Een school waar iedereen welkom is!!

sintjan_logo bollen indiv-01 (1).png

Ik + jij = wij

“Ik wou dat jij jezelf zag zoals ik jou zie.”

Wij geloven in de kracht van elkeen. Iedereen is geboren met talenten en kwaliteiten. Dit zien en hierop verder bouwen staat centraal. Om deze kracht verder te ontplooien is een positieve band met jezelf en met de omgeving onmisbaar. We zetten dan ook in op een verbindend klimaat om samen aan de slag te gaan om ieders kracht ruimte te geven, te koesteren en te versterken.

Bio(=)logisch

“Groene vingers kan je kweken.”

 

In Sint-Jan staat ‘groen’ centraal. Als Leuvense klimaatschool willen wij onze leerlingen opvoeden tot milieubewuste burgers en daarom nemen we samen met MOS en Stad Leuven heel wat initiatieven rond milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling. Onze leerlingen beleven, proeven en exploreren de natuur in onze grote schooltuin en in onze bioklas.

sintjan_logo bollen indiv-02 (1).png

Leer, leef, beleef

sintjan_logo bollen indiv-03 (1).png

“Het gaat er niet om dat je de beste bent, het gaat er om of je beter bent dan gisteren.”

Samen streven we naar maximale leerkansen en succeservaringen voor al onze kinderen. Dit kunnen we alleen bereiken vanuit een krachtige klas- en schoolomgeving.  Met de leerkracht als coach die de kinderen in hun ontwikkeling vergezelt. Via differentiatie verhogen we de leerwinst van elk kind zonder de lat lager te leggen. We reiken hen groeimogelijkheden aan door middel van doeltreffende evaluatie van het leerresultaat én het doorlopen van het leerproces. Steeds in functie van de totale ontwikkeling van het kind met een blik op de toekomst.

Een warme plek voor iedereen

“Gelukkig zijn we niet allen gelijk, we zouden elkaar niet nodig hebben.”

Onze school is met de tijd uitgegroeid tot een echte buurtschool met een diversiteit aan culturele, sociale, etnische en taalkundige achtergronden. Als school zien wij deze diversiteit als een verrijking, een uitdaging om een warme leer- en leefgemeenschap te creëren voor elk gezin. We willen een omgeving scheppen waarin kinderen kunnen groeien, open en nieuwsgierig van elkaar kunnen leren. Het eigen verhaal van elk kind is daarbij belangrijk. 

We bestrijden net als Jean Baptiste de La Salle (de grondlegger van ons opvoedingsproject) uitsluiting en discriminatie en geloven in de weg van kansengelijkheid. Door onze jarenlange ervaring is dit volledig geïmplementeerd in onze dagdagelijkse schoolwerking, wordt het voorgeleefd en is het doorleefd door het ganse schoolteam.

sintjan_logo bollen indiv-04 (1).png

Zin in leren

sintjan_logo bollen indiv-05 (1).png

“Je kunt een leerling vandaag iets leren, maar als je zijn nieuwsgierigheid kunt prikkelen, zal hij zijn hele leven blijven leren.”

 

In het katholiek onderwijs is het leren en leven gericht op de harmonische ontwikkeling van heel het kind: hoofd, hart en handen. Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de wereld waardoor ze omringd worden. 

Om voorspoedig te ontwikkelen hebben de leerlingen een gids nodig. Deze gids is de leerkracht. Het ordeningskader Zin in Leren! Zin in Leven! begeleidt de leerkracht in het bieden van de nodige ondersteuning en vorming van de leerlingen.

Gooi de deuren open, laat de wereld binnen

“De wereld van een kind is klein, maar voor een kind is de wereld zo groot…”

 

 We willen onze leerlingen stimuleren een nieuwsgierige en open kijk te ontwikkelen op de wereld. We vinden het onze taak om onze kinderen te vormen tot mondige wereldburgers en dat kan alleen als we blijven inspelen op veranderingen. Kinderen van Sint-Jan zijn namelijk de toekomst van morgen.

Daarom gooien we heel regelmatig de deuren open en laten deze wereld binnen of gaan zelf op stap in de wereld.

Groeien in sterk wereldburgerschap is onze missie!

sintjan_logo bollen indiv-06 (1).png
sintjan_logo bollen indiv-07 (1).png

Move(f)it

“Onze kinderen bewegen. Onze kinderen bewegen ons.”

 

Gezonde leerlingen. Ze voelen zich beter in hun vel, zijn geconcentreerder en creatiever. En ze presteren beter. We willen als school kinderen helpen bij het maken van gezonde keuzes. Ook voor later. Daarom verdient gezondheid een vaste plek op onze school. Beweging en gezonde voeding vormen twee belangrijke pijlers binnen ons opvoedingsproject.

In elke 'wauw' zit iets van jou

“Het mooiste wat je kan worden, is jezelf”

 

Leerkrachten houden rekening met individuele verschillen tussen kinderen in de klas. Het kan gaan om verschillen in motivatie, leerstijl, leervermogen en talent. Deze diversiteit is een meerwaarde voor het leerproces. 

Voor sommige kinderen is deze brede basiszorg niet voldoende. Soms hebben ze nood aan bijkomende middelen om efficiënt en effectief te kunnen leren. 

Ieder kind hetzelfde bieden is niet eerlijk. Ieder kind aanbieden wat hij/zij nodig heeft, dat is eerlijk.

sintjan_logo bollen indiv-08 (1).png

Hand-in-hand

sintjan_logo bollen indiv-09 (1).png

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

Hand in hand met onze leerlingen en hun ouders maken wij dagelijks SAMEN school. We streven hierbij naar maximale participatie en betrokkenheid. De informele contacten, dialoog, activiteiten en eigen initiatieven zijn van onschatbare waarde voor het reilen en zeilen op onze school.
Onze school is een echte buurtschool, helemaal ingebed in de buurt waar onze leerlingen wonen en opgroeien. Dit biedt heel wat kansen tot leuke ontmoetingsmomenten en samenwerking  met onze buurtpartners.