top of page
ONZE TROEVEN
STERK ONDERWIJS

Elke leerling zo ver mogelijk krijgen, dat is onze ambitie. Daarom leggen we de lat hoog én laten we niemand achterop. Onze brede basiszorg bestaat uit effectieve didactiek, doordachte differentiatie en oog voor welbevinden waarbij leerkrachten samenwerken in teamteaching. Ons zorgbeleid biedt hier een stevige basis voor die leerlingen die extra zorg nodig hebben. We dagen iedereen uit om de beste versie van zichzelf te worden.

LEEFTIJDSGEMENGDE KLEUTERWERKING

In onze kleuterschool werken we met groeinesten. In een nest zitten kleuters van verschillende leeftijden samen in een groep. Wij zien deze leeftijdsgemengde klassen als de meest kleurrijke klassen die er bestaan. Verschillende leeftijden, niveaus, interesses en sterktes worden door elkaar geschud, wat zorgt voor een natuurlijke mix

Binnen onze groeinesten is er respect voor het leerritme van elk kind. Er zijn geen jaargrenzen zoals in een gewone kleuterklas. Onze groeinesten bieden zo steeds een rijke klasomgeving.

De klasomgeving wordt zo georganiseerd dat er een groot aanbod van differentiatie is aansluitend bij ieders niveau. Hierdoor kunnen kinderen opdrachten uitvoeren naar hun kunnen. Zo zullen sterke jongere kinderen al mee uitgedaagd worden door aan te sluiten bij het aanbod voor de oudere kinderen. Voor een oudere kleuter die nog even een stapje terug wil gaan, is er ook op dit niveau een aanbod in de klas. Het laat kinderen toe om op bepaalde gebieden sneller te gaan en op andere gebieden trager te gaan.

Daardoor is er minder sprak van 'niet kunnen', 'uitvallen' of 'gebrek'. Er is meer aandacht voor rijping en groei, waardoor kinderen een gezond zelfbeeld zullen ontwikkelen.

KLEINE, WARME BUURTSCHOOL

Onze school is met de tijd uitgegroeid tot een echte buurtschool met een diversiteit aan culturele, sociale, etnische en taalkundige achtergronden. Als school zien wij deze diversiteit als een verrijking, een uitdaging om een warme leer- en leefgemeenschap te creëren voor elk gezin. We willen een omgeving scheppen waarin kinderen kunnen groeien en waarin ze open en nieuwsgierig van elkaar kunnen leven.

PRACHTIGE, EDUCATIEVE SCHOOLTUIN

In onze school staat 'groen' centraal. Als Leuvense klimaatschool willen wij onze leerlingen opvoeden tot milieubewuste burgers en daarom nemen we samen met MOS en stad Leuven heel wat initiatieven rond milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling. Onze leerlingen beleven, proeven en exploreren de natuur in onze grote schooltuin en in onze bioklas.

DYNAMISCH EN ENTHOUSIAST TEAM

Het kloppende hart van onze schoolwerking... dat zijn onze leerkrachten. In Sint-Jan hebben we een dynamisch en dolenthousiast team. Elke dag geven onze leerkrachten het beste van zichzelf. Het zijn echte duizendpoten. Experten in verschillende leerdomeinen, differentiëren en variëren, oplossen van conflicten, verzorgen van pijntjes en stuk voor stuk warme mensen. Een dreamteam.

WELBEVINDEN EN BETROKKENHEID

Openstaan voor anderen begint met jezelf graag zien. Daarom leren we onze leerlingen hun sterktes te ontdekken, een mening te ontwikkelen en daar ook zelfzeker voor uit te komen. We leren onze leerlingen respectvol en weerbaar in het leven te staan. We gaan in dialoog met onszelf en anderen. Verbondenheid en respect zijn daarbij de basiswaarden die we hanteren, ieder vanuit zijn eigen levensbeschouwing en volop in dialoog.

PRIKKELARME OMGEVING

Aan de rand van de stadsdrukte is onze school een oase van levendige rust. In het gebouw creëren we een prikkelarme omgeving die uitnodigt tot veelzijdig leren. Boeiende instructielessen vol interactie, geconcentreerd zelfstandig werken, gezellige klasgesprekken, hoeken om te ontdekken, ervaren, muzisch aan de slag gaan,... het kan allemaal op een rustige en gestructureerde manier.

#WELKOM_IN_ONS_WARM_NEST
bottom of page