Coronapost 3 april

Beste ouders,


Eerst en vooral willen we jullie zeggen: “jullie zijn echt goed bezig!!” Hartverwarmend om te zien hoe iedereen omgaat met deze bijzondere omstandigheden. De voorbij weken namen veel ouders de taak van leraar zo goed mogelijk over. Waarvoor onze oprechte dank en een dikke pluim voor jullie allemaal.


Hieronder geven we mee wat er zich achter de schermen afspeelt en hoe de volgende weken er zullen uitzien.


Wat TIJDENS de paasvakantie?

Nu staat de paasvakantie voor de deur: een tijd om te spelen, te sporten, te ontspannen, samen boekjes te lezen of tv te kijken … Ook deze activiteiten stimuleren de ontwikkeling van het kind. De typische schoolse activiteiten (zoals uitleg geven of werkboekjes invullen) laten we nu even rusten. Tijdens de paasvakantie zullen er dan ook geen schooltaken voor de kinderen voorzien worden.

Ook tijdens de paasvakantie blijven wij noodopvang organiseren in onze kleuterschool (Riddersstraat). Dit betekent dat kinderen uit de lagere school enkel zullen opgevangen worden in de kleuterschool.

Deze noodopvang is enkel voor kinderen van ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie, …). Wenst u gebruik te maken van deze noodopvang stuur dan een mailtje naar info@sintjanleuven.be. Vooraf inschrijven is verplicht. De gouden regel blijft: kinderen die kunnen thuis blijven, blijven thuis!

OPGELET!! Er zal elke dag opvang voorzien worden van 8u tot 16u (niet op (paas)maandag 13 april).


Wat NA de paasvakantie?

Scenario 1: de scholen gaan opnieuw open na de paasvakantie

We verwelkomen onze Sint-Janners met open armen. Wat gaan we blij zijn om iedereen terug te zien!! De afgelopen weken zullen ongetwijfeld een indruk nagelaten hebben bij de kind(eren). We zorgen voor een extra warm onthaal en geven elk kind de kans om zijn/haar verhaal te doen.


Scenario 2: de scholen blijven gesloten – we starten met pre-teaching van nieuwe leerstof

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de scholen dan begin mei geopend worden. Daarom werken we een aanbod op afstand uit waarin we vooral focussen op pre-teaching van nieuwe leerstof. Dit wil zeggen dat de nieuwe leerstof die vanop afstand aangereikt wordt, nadien herhaald zal worden in de klas samen met de leerkracht. Dit kan een positief effect hebben op de leerwinst en het zelfvertrouwen van de kinderen. De leerkrachten zijn dan ook volop bezig met het uitwerken van een concreet plan om deze pre-teaching vorm te geven en om het afstandsonderwijs toegankelijk en duidelijk te maken voor alle leerlingen en hun ouders. Voorwaarde is dat dit voor iedereen haalbaar blijft: leerlingen, ouders, leraren en directies.

We volgen hierbij de richtlijnen vanuit Katholiek onderwijs Vlaanderen.


Van zodra de beslissing over het al dan niet openen van de scholen na de paasvakantie genomen is (vermoedelijk in de loop van de 2de week van de paasvakantie), mogen jullie van ons een nieuwe coronapost verwachten waarin we jullie gaan informeren over de concrete aanpak na de paasvakantie. Hou jullie mail dus zeker in de gaten.


HEEFT U GEEN LAPTOP THUIS TER BESCHIKKING? LAAT HET ONS DAN ZEKER WETEN!

STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@SINTJANLEUVEN.BE EN DAN PROBEREN WE EEN LAPTOP TER BESCHIKKING TE STELLEN.


Wat op langere termijn?

Elk leerjaar is een prioriteitenplanning aan het maken qua leerstofinhouden. Binnen deze prioriteitenplanning bekijken de leerkrachten wat haalbaar is om in pre-teaching via afstandsleren te voorzien en wat niet.

De leerkrachten zijn ook volop bezig met het in kaart brengen van welke leerplandoelstellingen wel en welke leerplandoelstellingen nog niet aan bod kwamen dit schooljaar. Vertrekpunt is de situatie van voor de opschorting van de lessen (en die is voor elke school anders). Zodra we hiervan een beeld hebben, kunnen we gaan bekijken wat dit schooljaar nog haalbaar is en wat zal moeten doorschuiven naar het volgende leerjaar. Alles zal afhangen van wanneer we terug kunnen starten.

De beginsituatie en het leerproces van individuele leerlingen na drie (of meer weken) van afstandsleren zijn belangrijk om te bepalen welke ondersteuning individuele leerlingen gaan nodig hebben, welk specifiek materiaal, welke ondersteunende structuur of instructie, welke begeleiding.

In het derde trimester willen we de lestijd optimaal benutten en zullen we daarom overstappen naar permanente evaluatie. De klasleerkrachten schatten in of leerlingen de vooropgestelde doelen beheersen op basis van de inoefening tijdens de lessen. Er worden dus geen toetsen meer afgenomen dit schooljaar. We hopen nog een oudercontact te kunnen organiseren in juni om de ouders in te lichten over schoolse vorderingen van de kinderen. Een rapport zal er dus niet zijn.

18 keer bekeken0 reacties