Nieuw rapport

Bijgewerkt op: 10 nov. 2021


Beste ouder(s),


We starten dit schooljaar met een nieuw rapport in een nieuwe digitale omgeving voor de leerkrachten. Dit is een kans om ons rapport inhoudelijk mee te laten groeien met onze visie. Op onze school staat groeien centraal. Gedurende 10 jaar worden onze leerlingen begeleid om uit te groeien tot de meest veelzijdige versie van zichzelf. Met dit rapport willen we het leerproces van je kind breed in beeld brengen. We baseren ons hiervoor op het leerplan ZILL (Zin in leren - Zin in leven), waarin evenwaardig wordt ingezet op de cultuurgebonden en persoonsgebonden ontwikkeling van kinderen.

Op het rapport zijn eerst de cultuurgebonden ontwikkelvelden te zien. Voor Frans (enkel derde graad), godsdienst, Nederlands en wiskundig denken evalueren we met een punt op 10. Dit punt wordt, indien nodig, aangevuld met feedback. Deze feedback kan gaan over groeipunten, bloeipunten of het gebruik van hulpmiddelen bij de toets.Voor project (ontwikkeling van oriëntatie op de wereld en muzische ontwikkeling) evalueren we met doelgerichte feedback.De pers


oonsgebonden ontwikkeling van je kind kan je terugvinden in het groeirapport. Om uit te groeien tot veelzijdige en zelfsturende jongeren zetten we in op het omgaan met emoties en impulsen, sociale vaardigheden, stapsgewijs plannen, organiseren en kiezen. Zowel de leerkracht als de leerling schaalt deze vaardigheden en attitudes in aan de hand van sterren.

We zien het rapport als een communicatie tussen de school, de ouders en de leerling. Tijdens een kindcontact bespreken de leerkracht en het kind samen het rapport en gaan ze op zoek naar wat het kind nodig heeft om verder te kunnen groeien. Het is belangrijk dat jij als ouder ook even de tijd neemt om hierover te praten met je kind. Leg de nadruk op wat jouw kind al goed kan. Niets werkt zo motiverend als een aanmoediging. Bekijk wat nog niet zo goed lukt als een leerkans. Aarzel niet om hierover in gesprek te gaan met de klasleerkracht of de zorgcoördinator.Het rapport is op dit moment nog niet afgewerkt. Elke periode zal er iets aan toegevoegd of aangepast worden. Dit willen we graag samen met jullie, als ouder, doen. Bij het rapport in januari zullen we een korte bevraging voor ouders meegeven om suggesties of opmerkingen door te geven. Ook op de ouderraad en schoolraad zal er steeds toelichting gegeven en feedback gevraagd worden.

71 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven