NIEUWE VISIETEKST!

We hebben er hard aan gewerkt... onze nieuwe visietekst. Helemaal Sint-Jan... Helemaal klaar voor het onderwijs van de toekomst!


[Op onze school staat groeien centraal]


De leerling volgt een boeiende tocht, wij zijn de gids. Gedurende 10 jaar worden onze leerlingen begeleid om uit te groeien tot de meest veelzijdige versie van zichzelf. In elk van onze leerlingen schittert een diamant die we samen met hen steeds meer doen blinken.


Groeien is leren. Over je schoolgenoten, je omgeving, de wereld, het verleden en de toekomst. En vooral: over jezelf. Veelzijdige en zelfstandige leerlingen, daar streven we naar.


Van jongs af aan zetten we in op executieve functies. Zingend, spelend, dansend en ontdekkend laten we onze jongste leerlingen stappen zetten in het omgaan met emoties en impulsen, we leren het stapsgewijs plannen, organiseren en kiezen. Onze jongste leerlingen leren de basisvaardigheden die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk aan de slag te gaan. Daarin worden ze niet enkel begeleid door de leerkrachten, maar ook door oudere leerlingen.


Elke leerling zo ver mogelijk krijgen, dat is onze ambitie. Daarom leggen we de lat hoog én laten we niemand achterop. Onze brede basiszorg bestaat uit effectieve didactiek, doordachte differentiatie en oog voor welbevinden waarbij leerkrachten samenwerken in teamteaching. Ons zorgbeleid biedt hier een stevige basis voor die leerlingen die extra zorg nodig hebben. We dagen iedereen uit om de beste versie van zichzelf te worden.


Ook onze leerkrachten krijgen bij ons de ruimte om dag na dag te groeien. We zetten hen in op hun sterktes, bevragen wat ze nodig hebben om de visie van onze school te realiseren en vullen die noden in via professionalisering. Zo innoveren we op een doordachte en gedragen manier.


[Onze school is een groene oase van rust en reflectie]


Aan de rand van de stadsdrukte is onze school een oase van levendige rust. In het gebouw creëren we een prikkelarme omgeving die uitnodigt tot veelzijdig leren. Boeiende instructielessen vol interactie, geconcentreerd zelfstandig werken, gezellige klasgesprekken, hoeken om te ontdekken, ervaren, muzisch aan de slag gaan… het kan allemaal op een rustige en gestructureerde manier.


Buiten biedt onze school de leerlingen de kans om te bewegen, te ontdekken en te ervaren. We maken plaats voor sport in het groen, voor rustige gesprekjes, voor ontdekkend spelen, voor zorg voor dieren en tuinieren… op maat van elke leeftijd. Daarnaast nodigt de buitenruimte ook uit tot reflectie, stilte en rust.


[Onze school is een plek van verbinding en dialoog]


Onze school weerspiegelt de diversiteit van de stad van de 21e eeuw. Daar zijn we fier op. Onze leerlingen leren omgaan met verschil als meerwaarde.


Openstaan voor anderen begint met jezelf graag zien. Daarom leren we onze leerlingen hun sterktes te ontdekken, een mening te ontwikkelen en daar ook zelfzeker voor uit te komen. We leren onze leerlingen respectvol en weerbaar in het leven te staan. We gaan in dialoog met onszelf en anderen. Verbondenheid en respect zijn daarbij de basiswaarden die we hanteren, ieder vanuit zijn eigen levensbeschouwing en volop in dialoog.


Onze school, onze ouders en onze buurt zijn één team. Onze school slaat de handen in elkaar met ouders en buurt om een warme leer-en leefomgeving voor de leerlingen te creëren. Ouders worden betrokken in de verschillende aspecten van onze schoolwerking. We laten hen meeleven, meedoen, meedenken en meebeslissen daar waar het relevant is.


De buurt rond onze school bruist van energie. We zijn een brede school waar de schoolpoort geen muur is, maar een open deur waarlangs buurt en school elkaar versterken. We gaan samenwerking aan met buurtpartners om meer leerkansen tot stand te brengen voor onze leerlingen.


29 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven