Project doorgaande lijn

Vlak voor de kerstvakantie mochten wij goed nieuws ontvangen. Onze school werd geselecteerd voor het project ‘doorgaande lijn’. Hieronder geven we wat extra info rond dit project. Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en buitenschoolse activiteit. Kinderen, hun ouders en omgeving hebben baat bij zo veel mogelijk continuïteit. Maar hoe zou het zijn als dit echt naadloos in elkaar zou overgaan? Wat zou het betekenen voor kinderen, ouders en medewerkers als opvang en kleuteronderwijs geïntegreerd zijn in één werking? Het Agentschap Opgroeien, het Departement Onderwijs, het Agentschap Onderwijsdiensten (AgoDi) en de ministers Beke en Weyts geven aan 12 pioniers de kans om in praktijk te leren en te onderzoeken hoe we dit kunnen doen. Wij dienden onze projectaanvraag in en kregen het mooiste kerstgeschenk dat we maar konden wensen! Onze projectaanvraag “Wat niet op elkaar aansluit met elkaar verbinden” werd als enige project in Vlaams Brabant goedgekeurd! Een Doorgaande Lijn staat voor een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 6 jaar. Het huidige “split system” (kinderopvang en onderwijs zijn gescheiden van elkaar) zorgt voor meer overgangsmomenten en dit bemoeilijkt soms het welbevinden en leren van kinderen. Een Doorgaande Lijn staat voor een praktijk die de integratie tussen zorgen, spelen, leren en opvoeden versterkt. Om dit mogelijk te maken moeten we zowel de pedagogische visie en praktijk als het beleid en de regelgeving meer op elkaar afstemmen. En dat is wat wij willen bekomen in de Leuvense Ridderbuurt!

Wie zijn wij? De basisschool Sint-Jan, kinderdagverblijf de Slabbertjes, buurtwerk ’t Lampeke/kinderwerking Fabota en Kinderkuren stad Leuven hebben de hoofden bij elkaar gestoken en een prachtig project uitgewerkt om een Doorgaande Lijn te realiseren in de Leuvense Ridderbuurt.

Wat gaan we doen? De jarenlange samenwerking tussen de Sint-Jansschool en buurtwerk ’t Lampeke zorgt voor een heel goede startpositie. De opgebouwde expertise willen we verder uitdiepen en verbreden door ook andere partners te betrekken en hier een nog sterker verhaal van te maken. We stemmen onze werkingen op elkaar af op vlak van visie maar werken ook concrete acties uit om een Doorgaande Lijn te creëren waarbij de hele Ridderbuurt op termijn wel zal varen! De bestaande samenwerking tussen de basisschool Sint-Jan, buurtwerk ´t Lampeke en kinderdagverblijf de Slabbertjes wordt versterkt én verankerd in een toekomstgerichte en gedeelde visie en praktijk.

Een tipje van de sluiter? Reeds voor de paasvakantie 2022 starten de eerste acties. We organiseren gezamenlijke momenten voor ouders en kinderen van de verschillende deelnemende organisaties. De start van de tewerkstelling van een brugfiguur, binnen enkele weken, is hierbij onontbeerlijk. Hij zal dit geheel coördineren én concrete acties uitwerken samen met de andere participanten. Er staat dus wat te gebeuren in de Leuvense Ridderbuurt, wij zijn er helemaal klaar voor!

47 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven