top of page
BROEDER MARTIN FONDS
Een hartverwarmend sociaal fonds van onze school.

Beste ouders en sympathisanten van onze school,

 

We horen het dagelijks in de media. Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede stijgt jaarlijks.                      Ook in het welvarende Leuven, in onze buurt, in onze school. Allesbehalve ver van ons bed dus. 

 

Bij ons op school krijgen alle kinderen alle kansen. Elk kind gaat mee op leeruitstap, op schoolreis, op meerdaagse schooluitstap, … ongeacht of de schoolrekening volledig betaald kan worden. Daar staan wij borg voor!

 

Hoe doen we dit concreet?

  • Op school zijn alleen de 2 directies en 2 administratieve medewerkers op de hoogte van de onbetaalde facturen. We gaan hier met de nodige discretie mee om.

  • Wanneer we merken dat de facturen niet betaald worden, nemen wij contact op met de ouders en trachten samen te zoeken naar een oplossing. Dit kan gaan over een gespreide betaling, zoeken naar bepaalde instanties waar ze terecht kunnen voor financiële ondersteuning; enz…

  • Wanneer we merken dat de problemen in die mate zo ernstig zijn dat de kinderen aan bepaalde activiteiten niet kunnen deelnemen, wordt dit betaald door het solidariteitsfonds.

  • Bij gezinnen waar we weten dat er geen geld is om ’s avonds een warme maaltijd te bereiden, krijgen de kinderen een warme maaltijd op school, ook betaald door het fonds.

 

De kosten die het solidariteitsfonds op zich moet nemen, lopen op tot enkele duizenden euro’s per schooljaar. Helaas is dit fonds niet toereikend om dit alles te financieren.                                                                

Daarom een warme oproep aan iedereen:


De bedoeling is dat ouders en sympathisanten hier vrijblijvend op kunnen storten. Dat geld wordt dan gebruikt om gezinnen in nood te helpen bij het betalen van bepaalde onkosten op school.                                                                                   

Wil jij een warme donatie doen? Of wil je op geregelde tijdstippen via domiciliëring een bedrag storten? 

 

Dan kan dat op het rekeningnummer van het solidariteitsfonds = BE35 7440 1177 0537

 

Als school kunnen wij helaas geen fiscale attesten leveren.
Maar je mag er zeker van zijn dat elke geschonken euro ook terechtkomt bij mensen waar het nodig is.

21241001-solidariteit-icoon-ontwerp-gratis-vector.jpeg

BROEDER MARTIN

Het solidariteitsfonds van onze school is genoemd naar broeder Martin Bessemans, één van de vele broeders van de Christelijke scholen van de congregatie waartoe onze school behoort.

 

Broeder Martin heeft lang in Leuven gewoond is altijd zeer betrokken geweest bij onze school. Hij kwam geregeld eens een bezoekje brengen en was altijd super geïnteresseerd in de dagdagelijkse klas-en schoolpraktijk.

 

Ondertussen is Broeder Martin jammer genoeg overleden. Dankzij dit warme project blijven we broeder Martin herdenken. 

Gelijke onderwijskansen voor al onze kinderen... Dat is waar we samen voor willen gaan.

bottom of page