top of page
JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE

We duiken even de geschiedenis in van onze school. De Sint-Jansschool is opgericht in het jaar 1889 en dit door de broeders van de Christelijke scholen. Deze congregatie werd opgericht door Jean Baptist De La Salle (1651-1719).  Vandaar dus ook de naam Sint-Jansschool. …

Jean Baptist De La Salle was de grondlegger van de opvoedingsvisie van de vele Lasalliaanse scholen, die zich ondertussen over de ganse wereld bevinden. 

Een sociaal verankerd christelijk onderwijs uitbouwen vormt het hoofddoel van de Broeders van de Christelijke Scholen. Vooral leerlingen die dreigen in hun ontplooiing vast te lopen, krijgen bijzondere aandacht. Deze doelstelling vergt loyale en belangeloze samenwerking.

Het was en blijft een gewaagd project. De Lasalliaanse scholen putten hun argumenten uit een eervol verleden. Die geschiedenis maakt indruk, inspireert en blijft mensen aanspreken.

 

Onze school heeft de laatste 30 jaren een enorme transformatie doorstaan. Niet zo zeer qua uiterlijk maar vooral op gebied van populatie. Waar de school tot 30 jaar geleden haar kinderen van dichtbij maar zeker ook van verder weg rekruteerde (heel wat mensen die vanuit het platteland naar ‘de stad’ kwamen om te werken, namen vaak hun kinderen mee - het onderwijs in de steden had in die tijd meer uitstraling) is dat vandaag niet meer zo. 90% van de kinderen komen uit de onmiddellijke buurt. Onze school heeft zich op deze manier veel meer kunnen inbedden in deze buurt waardoor de missie met als grondslag de ideeën van J-B de la Salle, veel meer realiteit heeft gekregen dan in de ‘elite jaren’ toen de school meer dan 600 leerlingen telde. 

 

Op 15 mei vieren we jaarlijks het feest van Jean-Baptist De La Salle. We nemen de kleuters en de leerlingen van onze lagere school, elk op hun eigen niveau mee doorheen dit stukje geschiedenis.  Het verhaal van Jean-Baptist De La Salle vormt de rode draad. 

 

In 1995 werd het Vlaams Lasalliaans Perspectief (VLP) opgericht om de spiritualiteit van De La Salle levend te kunnen houden in een onderwijscongregatie die niet langer over voldoende Lasalliaanse broeders beschikt. Daarom werden toen de vijf pijlers of kerneigenschappen van de Lasalliaanse Opvoedingsvisie geformuleerd.

5 pijlers Lasalliaanse opvoedingsvisie:

1. Zich inspireren aan de gedrevenheid van De La Salle om alle kinderen en jongeren een vormend christelijk onderwijs aan te bieden.

 

2. Een persoonsgericht opvoedingsbeleid centraal stellen.

 

3. Samen en voor iedereen de verhoopte ontplooiingskansen scheppen.

 

4. Een open kijk op mensen, op de wereld en op het leven ontwikkelen.

 

5. Onderlinge verbondenheid nastreven en iedereen betrekken bij het schoolbeleid.

Deze vormen de basis voor ons opvoedingsproject en de visie van onze school.

delasalle.jpeg
260e16aedfd71dcef76937ad7378c97a.jpeg
bottom of page