top of page
GROEINESTEN

Sinds schooljaar 2021 - 2022 werken we in onze kleuterschool met een vernieuwend onderwijsconcept.

Geen gewone kleuterklasjes meer maar “groeinesten”!

 

Wat zijn groeinesten?

Groeinesten zijn groepen waar kleuters van verschillende leeftijd bij elkaar zitten. (van 2,5 tot 5 jaar)

Groeinesten zijn leeftijdsgemengde klassen.

Groeinesten worden gezien als de meest kleurrijke klassen die er bestaan.

Groeinesten kennen niet alleen verschillende leeftijden maar ook verschillende niveaus, interesses en sterktes.

Groeinesten zijn een natuurlijke mix die nauw aansluit bij een gezinssituatie, een gezellig gebeuren, waar elk kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen tempo.

 

Groeinesten, een unieke leeromgeving!

In groeinesten leggen we de lat hoog én laten we niemand achterop! Elke kleuter zo ver mogelijk krijgen is onze ambitie.

In groeinesten is er respect voor het leerritme van elk kind. Er zijn geen jaargrenzen meer.

In groeinesten bieden we steeds een rijke klasomgeving.

 • De klasomgeving wordt zo georganiseerd dat er een groot aanbod van differentiatie is aansluitend bij ieders niveau.

 • Kinderen kunnen er opdrachten uitvoeren naar hun kunnen. Zo zullen sterke jongere kinderen meer uitgedaagd worden door aan te sluiten bij het aanbod van oudere kinderen. Ook voor een oudere kleuter die nog even een stapje terug wil gaan, is er ook op dit niveau een aanbod in de klas.

 • Het laat kinderen toe om op bepaalde gebieden sneller en op andere gebieden trager te gaan. Hierdoor is er minder sprake van ‘niet kunnen’, ‘uitvallen’ of ‘gebrek’.

 • Er is meer aandacht voor rijping en groei, waardoor kinderen een gezond zelfbeeld ontwikkelen.

 

In groeinesten leren kleuters heel wat basisvaardigheden die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk aan de slag te gaan.

 • Jonge kinderen zijn erg geïnteresseerd in hun omgeving, in wat anderen doen. Ze stellen voortdurend vragen, zien en horen veel van oudere kinderen naar wie ze opkijken.

 • Oudere kleuters kruipen in de rol van uitlegger. Dit biedt heel wat groeikansen op vlak van taalontwikkeling, inzicht en sociale vaardigheden.

 • Kleuters stimuleren en moedigen elkaar voortdurend aan, dit bevordert zowel de ontwikkeling van de jongste als die van de oudste kleuters.

 • Kleuters worden doorheen de dag dus niet enkel begeleid door de leerkracht, maar ook door elkaar. Dit maakt dat de klasleerkracht ruimte krijgt om extra in te zetten op individuele aandacht en begeleiding op maat. 

 

In groeinesten leren kleuters samenleven.

 • Ze zijn het verlengde van de familiale structuur.

 • Samenleven met verschillende leeftijden bevordert de sociale ontwikkeling. Elk kind oefent immers voortdurend in het omgaan met kinderen van verschillende leeftijden.

 • Oudere kinderen voelen zich verantwoordelijk en gaan zich ontfermen over de jongere kinderen. Ze geven de regels door aan de jongere kleuters zoals ‘samen spelen, samen delen’.Jongere kinderen kijken op hun beurt dan weer op naar het voorbeeldgedrag van de oudere kinderen.

 • Jong en oud is meer in evenwicht, waardoor er minder problemen zijn eigen aan bepaalde leeftijden. Kinderen hoeven niet met elkaar in concurrentie te gaan.

 

Groeinesten, een warm nest voor onze allerjongste kleuters.

De eerste schooldag is spannend en emotioneel, zowel voor de ouders als voor de instappertjes zelf. Een groeinest zorgt voor een warm onthaal.

 • Doordat de instappers verspreid over de verschillende nesten instromen, is het aantal instappers per groeinest eerder klein.

 • Oudere kleuters draaien op het moment van instap al op een bepaalde routine van zelfstandigheid. Hierdoor heeft de klasleerkracht meer tijd om te zorgen voor een warme welkom van onze allerjongste kleuters.

 

Groeinesten: een doordachte overstap naar het eerste leerjaar

Om ervoor te zorgen dat onze kleuters op het einde van hun kleuterloopbaan veilig het nest kunnen verlaten, maken we werk van een doordachte overstap naar de lagere school. Naast het rijke klasaanbod zullen er nestoverschrijdende activiteiten aangeboden worden voor onze kleuters die klaar zijn om naar het eerste leerjaar over te stappen.

 • Er wordt extra ingezet op specifieke lees- en rekenvoorwaarden en op kennismaking met de werking van het eerste leerjaar.

 • In het derde trimester ligt de focus op groepsverbindende activiteiten, in het eerste leerjaar komen deze kleuters immers samen in een klasgroep.

 • Op deze manier versterken we de brug tussen de kleuterschool en de lagere school.

 

Graag meer groeinest-informatie?

Digitale infomoment:

-    Donderdag 25 januari 2024

Sessie 1 start om 19.00u = ENGLISH

Sessie 2 start om 20.00u = NEDERLANDS

INSCHRIJVEN VOOR DEZE SESSIE IS VERPLICHT. INSCHRIJVEN KAN VIA DEZE LINK: https://forms.gle/FSvHj8bnbuZ2AWAGA

 

Fysieke kijkdagen: (Ridderstraat 89 en Mechelsevest 2 te Leuven)

-    Woensdag 31 januari 2024 van 9u tot 12u

-    Donderdag 22 februari van 14u tot 17.30u

-    Zondag 10 maart van 10u tot 11.30u (dit moment is enkel in de Mechelsevest).

 

Contactpersoon: Sam Rely (directeur) | 0479/35 56 54 | sam@sintjanleuven.be

In het filmpje hieronder krijgt u een unieke inkijk in één van onze groeinesten - de kikkerklas. Veel kijkplezier.

bottom of page